Ks. dr Mariusz Boguszewski

Ks. Mariusz Boguszewski urodził się 1 maja 1979 roku. Pochodzi z Żali w parafii Perlejewo. Technikum Zawodowe ukończył w Ostrożanach, a Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Przyjął święcenia kapłańskie 18 czerwca 2005 roku w Bielsku Podlaskim z rąk ks. bpa Antoniego Dydycza. Pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Był dyrektorem Domu św. Antoniego w Drohiczynie oraz dyrektorem administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Jako dyrektor Referatu ds. Informacji i Środków Społecznego Przekazu oraz redaktor odpowiedzialny za „Niedzielę Podlaską”, podjął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. W czerwcu 2016 roku obronił pracę doktorską. Tematem pracy, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jana Kazimierza Przybyłowskiego było: „Komunikacja medialna w duszpasterstwie diecezji drohiczyńskiej”. Obecnie pracuje w Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie.”

W latach 2007-2009 studiował komunikację społeczną na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. dr Mariusz Boguszewski

Dyrektor biura Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

Furca.org