Ks. dr Paweł Pietrusiak

Ks dr. Paweł Pietrusiak pochodzi z Kielanówki k. Rzeszowa. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu i w 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii Załęże k. Rzeszowa (1992-1993). Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej, uwieńczone doktoratem, odbył na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (1993-1998). Po powrocie ze studiów pełnił obowiązki wykładowcy i prefekta ds. studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (1998-2001). W latach 2001-2010 pracował w Wyższym Seminarium Konferencji Episkopatu Czadu w Ndżamenie pełniąc tam posługę wykładowcy i ojca duchownego a następnie wicerektora. Wykładał teologię dogmatyczną i patrologię w kilku Wyższych Seminariach Afryki Środkowej i na Uniwersytecie Katolickim w Yaounde w Kamerunie. W latach 2010-2011 odbył staż naukowy w Instytucie Katolickim w Paryżu. Od 2011 r. jest wykładowcą teologii dogmatycznej w WSD w Rzeszowie. Decyzją biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby z 27 czerwca 2014 został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej, uwieńczone doktoratem, odbył na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (1993-1998).

Ks. dr Paweł Pietrusiak

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

Furca.org