Ks. infułat dr Dariusz Raś

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego 14 maja 1994 roku. W latach 1994–1997 pracował jako wikary w parafii Św. Barbary w Libiążu. Następnie rozpoczął studia z zakresu komunikacji społecznej na Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie, które ukończył w 2001. W 2004 obronił na tej samej uczelni pracę doktorską La visione della globalizzazione solidale di Giovanni Paolo II: una strategia di comunicazione. Po ukończeniu studiów był dyrektorem Radia Plus w Krakowie. We wrześniu 2005 został sekretarzem abpa Stanisława Dziwisza i kierownikiem jego sekretariatu. Jest asystentem Katedry Teologii Mediów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W styczniu 2011 otrzymał godność prałata.4 listopada 2011 roku został mianowany proboszczem Bazyliki Mariackiej. Objął swoją funkcję 11 grudnia 2011, zastępując ks. Bronisława Fidelusa. Na stanowisku sekretarza metropolity krakowskiego zastąpił go ks. Tomasz Szopa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.

Studia z komunikacji społecznej na Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie zakończył w 2001, a 2004 obronił pracę doktorską.

Ks. infułat dr Dariusz Raś

Proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie

Furca.org