Ks. mgr lic. Andrzej Sochal

Nowy szef rozgłośni, urodził się w Siedlcach w 1968 r. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, a następnie WSD Diecezji Siedleckiej. W roku 1993 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Jana Mazura. Pierwsza praca duszpasterska jako wikariusza miała miejsce w Wisznicach. Następnie studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża. Po powrocie do Polski przez siedem lat pracował jako duszpasterz akademicki w Białej Podlaskiej, tworząc między innymi nowy ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Akademickiej. W roku 2007 został skierowany do pracy w Caritas Polska gdzie przez pięć lat piastował funkcję prezesa Fundacji Pro Caritate. W tym czasie współpracował z różnymi mediami w ramach promocji działań Caritas, a także uczestniczył w tworzeniu nowych mediów internetowych, między innymi telewizji internetowej razem.tv. Od 2014 roku pracuje jako zastępca dyrektora Dzieła Pomocy Ad Gentes, agendy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Od 1 stycznia 2016 r. pełni funkcję dyrektora Katolickiego Radia Podlasie.

Studiował teologię w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża, którą ukończył 1996 roku.

Ks. mgr lic. Andrzej Sochal

Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie; Zastępca Dyrektora Dzieła Pomocy Ad Gentes, agendy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Furca.org