Ks. prałat prof. dr hab. Stanisław Warzeszak

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej (święcenia 1983), urodził się w Kiczorach na Orawie w 1958 roku. Absolwent L.O. św. Augustyna w Warszawie (matura 1977). Studiował filozofię i teologię w Warszawie: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne (1977-1983) i Akademickie Studium Teologii Katolickiej (1983-1985), w Lublinie: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1985-1987), w Paryżu: Instytut Catholique de Paris (1987-1991) i w Rzymie: Pontificia Università della Santa Croce (1995-1996). Był stypendystą Prymasa Polski, Rządu Francuskiego oraz Homeland Foundation (Nowy Jork i Boston). Uzyskał stopień doktora teologii (Paryż/ICP 1991) i filozofii (Rzym/USC 2000) oraz doktora habilitowanego teologii moralnej w zakresie bioetyki (Warszawa/UKSW 2004). Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 2009 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kieruje katedrą bioetyki i ekoteologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykłada teologię moralną w Seminariach Duchownych w Warszawie, Grodnie (BY) i Sankt Petersburgu (RU). Pełni funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, zastępcy redaktora naczelnego Warszawskich Studiów Teologicznych i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz Dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki.

Pracował w duszpasterstwie w parafii Żychlin (1983-1984), św. Anny w Grodzisku Maz. (1984-1985), Rosny sur Seine we Francji (1987-1988), św. Stanisława Kostki w Warszawie (1991-1992). Był prefektem studiów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1992-1997) oraz sekretarzem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1992-1995) i dyrektorem studiów na tymże Wydziale (1998-2011).

Zmarł 24 sierpnia 2017 roku.

Opublikował w różnych językach ponad 150 artykułów i 7 książek:

  • Les enjeux du génie génétique. Articulation philosophique et éthique des modifications génétiques de la nature, Romae, Apollinare Studi 2001,
  • Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności, Warszawa, WAW 2003,
  • Darować życie. Bioetyka w debacie publicznej z Kościołem, Niepokalanów, WOF 2008,
  • Przyjąć życie. Bioetyka w obronie człowieka, Niepokalanów, WOF 2008,
  • Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne bioetycznej myśli Hansa Jonasa, Warszawa, WAW 2008,
  • Bioetyka w obronie życia człowieka, Kraków, Petrus 2010,
  • Дарить жизнь. Биоэтика в публичной дискуссии с Церковью, С. Петербург – Гатчина, CЦДБ 2010.
Zgodnie z decyzją ks. kard. Kazimierza Nycza z 02.07,2012 został proboszczem Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie – Wrzeciono.

Wspomnienia ks. Stanisława Warzeszaka ze studiów

Mój pobyt na stypendium zagranicznym odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy to tylko krótki dwumiesięczny pobyt w 1989 roku na kursie językowym w Pampelunie. Mieszkałem tam w Collegio Mayor de Humanidadas, które stanowiło wspaniałą wspólnotę studentów i profesorów z różnych krajów ( min. z Filipin, krajów Ameryki Południowej). Bardzo cenną rzeczą była dla mnie możliwość odbycia dodatkowo osobistej kwerendy na tematy biomedyczne, a w szczególności korzystanie z wiedzy wybitnego naukowca profesora Herranza.

W Rzymie na Uniwersytecie Papieskim Santa Croce studiowałem w latach 1995-96 na wydziale filozofii. Studia te zakończyłem doktoratem w 2000 roku oraz wydaniem publikacji dotyczącej etycznych aspektów inżynierii genetycznej.

W tym czasie mieszkając na parafii uczestniczyłem w dniach skupienia dla kapłanów, w licznych konferencjach i wykładach. Szczególnie wspominam bardzo dobrze zorganizowany system kształcenia obejmujący współpracę studentów i profesorów. Ogromne znaczenie miały dla mnie metody uprawiania nauki, przekazywanie wiedzy oraz dostęp do bogatych zasobów bibliotecznych Uniwersytetu.

W Rzymie na Uniwersytecie Papieskim Santa Croce studiował w latach 1995-96 na wydziale filozofii. Studia te zakończył doktoratem w 2000 roku.

Ks. prałat prof. dr hab. Stanisław Warzeszak

Wykładowca na Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i WMSD w Warszawie, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Zmarł 24 sierpnia 2017 roku.

Furca.org