Ks. prof. dr hab. Jan Grzeszczak

Ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak, ur. 25.06.1967 w Jarocinie, kapłan diecezji kaliskiej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie w 1986 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po dwóch latach formacji został skierowany przez ks. prymasa Józefa Glempa na studia z zakresu języka francuskiego i teologii w Institut Catholique de Paris, które odbył w latach 1988-1990. Po powrocie do kraju i uzyskaniu tytułu magistra teologii w dniu 27.05.1992 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały i został skierowany jako wikariusz do parafii konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1993-1997 odbył studia specjalistyczne z filozofii na Pontificio Ateneo della Santa Croce w Rzymie, uzyskując stopień licencjata, a w dniu 13.06.1997 r. doktorat na podstawie rozprawy Dall’Età dello Spirito Santo al New Age. Gioacchino da Fiore nella nuova religiosità, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Javiera Villanueva. W latach 1998-2004 był prefektem studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej w Kaliszu. W tym samym czasie podjął pracę dydaktyczną i badawczą jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie przedstawionego dorobku naukowego oraz rozprawy Pomiędzy utopią i eschatologiczną nadzieją. Idea papieża anielskiego w średniowiecznym i renesansowym profetyzmie. Od 2011 r. pracuje na uczelni na stanowisku profesora. Zainteresowania badawcze: teologia dziejów oraz zjawisko profetyzmu, a także historia wielkopolskiego ziemiaństwa. W latach 2012-2015 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej. Jest autorem i redaktorem kilku monografii: Joachim z Fiore. Średniowieczny przyczynek do teologii dziejów (Poznań 2006), Chwila jest bliska. Wizje końca w literaturze profetycznej (XII-XX wiek) (Poznań 2011), Kretków. Właściciele – zabytki – duszpasterze (Poznań 2014), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Wspomnienia ks. Jana Grzeszczaka ze studiów

Prawie czteroletni pobyt w Rzymie i studia na Pontificio Ateneo della Santa Croce wspominam jako niezwykle ciekawy okres w moim życiu, naznaczony wykładami i pisaniem w nowym dla mnie języku włoskim. Studia przeżyłem bardzo intensywne, zwłaszcza licencjackie. Pewną nowością był egzamin licencjacki, który polegał na przeprowadzeniu wykładu do… naszych profesorów. Cykl doktorancki był już spokojniejszy i mogłem skoncentrować się na poszukiwaniu materiałów do rozprawy, zwłaszcza w pięknie urządzonej bibliotece przy San Girolamo della Carità, gdzie jako doktorant miałem nieskrępowany dostęp do bibliotecznych regałów. Idąc do biblioteki, mijałem najpiękniejsze zakątki Rzymu: malownicza Piazza Navona, pełny straganów Campo dei Fiori i Piazza Farnese z imponującym renesansowym pałacem.

Pamiętam, jak śledziliśmy w telewizji włoskiej przebieg wojny domowej w Rwandzie w 1994 roku. Nigdy nie zapomnę wstrząsających obrazów ludobójstwa, okaleczonych ludzi i zwłok unoszących się w nurtach afrykańskich rzek. Wojna „dotarła” również do Rzymu, choć w sposób budzący chrześcijańską nadzieję na ciągle możliwe przebaczenie i pojednanie. Któregoś dnia dowiedzieliśmy się, że nasz kolega ks. Jean-Marie z plemienia Tutsi stracił wszystkich najbliższych. W uroczystej koncelebrze w ich intencji w bazylice Sant’Apollinare przy ołtarzu stanęło wielu kapłanów-studentów z naszej Uczelni, a wśród nich także jego rodak, należący do rywalizującego z Tutsi plemienia Hutu.

Nie zabrakło też momentów ciekawych i miłych, do których należały między innymi trwające wiele godzin podróże koleją z Rzymu na Sycylię, połączone z przeprawą promem przez Cieśninę Mesyńską, a także Boże Narodzenie, Wielkanoc i wakacje letnie w tamtejszych niezwykle gościnnych parafiach.

Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej, uwieńczone doktoratem, odbył na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (1993-1998).
Ks. prof. dr hab. Jan Grzeszczak

Profesor, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Furca.org