Podziel się 1,5%

Współczesny świat potrzebuje dobrze wykształconych księży

Przekaż Fundacji swój 1,5%

Nasz KRS : 0000521991

Twoja pomoc pomoże ufundować stypendium dla kolejnego kapłana.

Jak przekazać 1,5%

Rozliczając się z podatku wpisz numer KRS do odliczenia 1,5%. W przeciwnym wypadku system sam przypisze organizację, której zostanie przekazany Twój 1,5% podatku.

Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy !!!!

Wspierając księży troszczysz się o Kościół

Od Twojego zaangażowania zależy przyszłość Kościoła Św. Jan Paweł II wskazywał na krytyczną rolę świeckich w ewangelizacji świata w XXI wieku. Objawia się ona w naszym poczuciu odpowiedzialności za Kościół, w tym za „żywe kamienie”, tworzące Jego fundamenty – za księży. „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Św. Jan Paweł II

Możesz także ofiarować swoje wsparcie materialne jednorazowo lub dokonywać regularnych wpłat co miesiąc, co kwartał, co rok lub w innych odstępach czasu. Wszystkie wpłaty zasilą konto FURCA i będą w 100% przekazywane na stypendia dla księży z Polski.

Dane do przelewu bankowego:

Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego
ul. Kwidzyńska 1A
04-695 Warszawa

mBank S.A.
81 1140 2004 0000 3202 7530 7796

Wpłać na stypendium za pomocą Przelewy24

Wpisz kwotę w PLN

Przypominamy: osoby i instytucje wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele statutowe. Darowizny można przekazywać jako osoba fizyczna lub jako osoba prawna. Podlegają one odliczeniu jeśli są kierowane do organizacji, które mają status OPP lub wykonują działalność pożytku publicznego (nawet bez formalnego statusu OPP).

Darowizny od osoby fizycznej odlicza się na podstawie art. 26 ustawy o PIT ust. 1 pkt 9) ppkt a) w zw. z art. 26 ust. 5 i n. ustawy o PIT. Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Odliczanie darowizny osoby prawnej (z CIT) można dokonać na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1) CIT. Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania, odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 10% dochodu. Realizacja odliczenia może następować już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Furca.org