Ks. Bartosz Adamski

Urodził się 19 maja 1991 roku w Grudziądzu jako pierwsze dziecko małżeństwa Wojciecha i Beaty Adamskich. Od 1998 roku uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu, którą ukończył w 2004 roku. Następnie kontynuował naukę w Gimnazjum nr 12 imienia Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Od 2007 roku uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. W trakcie nauki w liceum uczestniczył w olimpiadach przedmiotowych z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii oraz matematyki. W 2010 roku uzyskał tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu chemicznego imienia Profesora Antoniego Swinarskiego. Liceum ogólnokształcące ukończył w 2010 roku. Jako egzaminy dodatkowe wybrał biologię, chemię oraz fizykę i astronomię, które pisał na poziomie rozszerzonym.

Po zdaniu egzaminu maturalnego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej i podjął studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukę w seminarium zakończył 18 czerwca 2016 roku, przyjmując świecenia kapłańskie. Studia ukończył w tym samym roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie obronionej pracy magisterskiej o tytule: „In libertatem vocati” (Ga 5, 13). Wolność w Chrystusie w świetle piątego rozdziału „Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas lectura” św. Tomasza z Akwinu. Promotorem był ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz.

Z dniem 16 lipca 2016 roku został posłany przez J.E. ks. bp. dr. Andrzeja Wojciecha Suskiego do posługi duszpasterskiej w parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Lidzbarku.

Furca.org