Ks. Bartosz Wawrzkiewicz

Ks. Bartosz ma 26 lat i pochodzi z Osieka – małego miasta w województwie świętokrzyskim. Szkołę podstawową skończył w Osieku. Następnie ukończył liceum im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu na profilu biologiczno-chemicznym.

Swoje powołanie kapłańskie zaczął odkrywać jeszcze przed szkołą średnią. Po maturze starał się o studia medyczne w Lublinie, ale ostatecznie zmienił swoją decyzję i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W seminarium miał dobry czas na rozwijanie swojego powołania. Odpowiadał za tworzenie czasopisma „Powołanie”, a także był dziekanem, czyli przedstawicielem alumnów. Podczas formacji ukończył czwartą edycję Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Napisał pracę magisterską (pedagogika rodziny), której temat brzmi: „Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II”. Pracę obronił z wyróżnieniem. 19 czerwca 2022 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Krzysztofa Nitkiewicza.

„Bardzo się cieszę, że w posłudze kapłańskiej będę mógł rozwijać i realizować swoje talenty, które otrzymałem od Boga. Cieszę się również, że podczas studiów będę miał możliwość poznania innych ludzi, lokalnej kultury oraz języka hiszpańskiego.”

 

 

Furca.org