Ks. Grzegorz Słodkowski

Urodziłem się 14 stycznia 1990 r. jako siódme dziecko Stanisława i Heleny. Mam siedmioro rodzeństwa – 3 braci i 4 siostry. Wychowywałem się w Osieku, w małej miejscowości w województwie świętokrzyskim. Tam rozpocząłem swoją edukację, począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum, kończąc na szkole średniej.

W 2009 roku zaraz po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego, wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 10 maja 2014 r. w Osieku – w moim kościele parafialnym – ks. bp Edward Frankowski udzielił mi święceń diakonatu. Swoją drogę kapłańską rozpocząłem 19 czerwca 2015 r., kiedy po sześciu latach formacji, ks. bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił mi święceń prezbiteratu.

Pierwszą parafią, w której przyszło mi posługiwać, była par. p.w. św. Floriana w Stalowej Woli. Do moich głównych zadań należała opieka nad Liturgiczną Służbą Ołtarza, scholą, Ruchem Światło-Życie. Wiele satysfakcji przynosiło mi prowadzenie niedzielnych Mszy Świętych z udziałem dzieci. Doświadczenie katechetyczne zdobywałem w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli.

Po roku posługi w parafii, która dawała mi wiele radości, decyzją Biskupa Ordynariusza zostałem skierowany na studia z komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie.

Czas pobytu w Rzymie polecam Jezusowi Miłosiernemu, którego od nowego roku kalendarzowego czciłem w nowej świątyni „Źródło Bożego Miłosierdzia” w Stalowej Woli. Powierzam się Waszej modlitwie, dziękując już za każde westchnienie do Nieba.

Furca.org