Ks. Jakub Ubysz Piasecki

Ksiądz Jakub urodził się 15 IX 1989r. w Ostrzeszowie. Od roku 1994 wraz z rodziną mieszkał w Kępnie, mieście w południowej Wielkopolsce. Tam ukończył edukację szkolną zdając maturę w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie im mjra Henryka Sucharskiego. Aktywnie działał w swojej rodzinnej parafii.

W roku 2008 rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji kaliskiej w Kaliszu, jednocześnie podejmując magisterskie studia teologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział w Kaliszu). Naukę w seminarium ukończył w roku 2014 z oceną bardzo dobrą uzyskując tytuł magistra teologii. Tytuł jego pracy magisterskiej to:
„Życie i działalność księdza prałata Mariana Magnuszewskiego (1907- 1985)”. W tym samym roku, 24 V, został wyświęcony na prezbitera przez księdza Biskupa Edwarda Janiaka.

W latach 2014-2018 pełnił funkcję wikariusza parafialnego w Ostrzeszowie, a od lipca 2018 w Stawiszynie. Opiekował się rozmaitymi grupami parafialnymi, zwłaszcza ministrantami i nauczałem religii w szkole średniej i podstawowej. Od 2018 pomagał również w duszpasterstwie wiernych związanych z Nadzwyczajną Formą Rytu Rzymskiego w Kaliszu.
Od roku akademickiego 2019/2020 został skierowany przez mojego Biskupa diecezjalnego na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Interesuje się historią, liturgiką, prawem oraz literaturą.

Furca.org