Ks. Jarosław Gomułka

Ks. Jarosław urodził się 2 września 1991 r. w Nowym Sączu jako czwarte dziecko Grzegorza i Haliny. Czas dzieciństwa spędził w Nowym Sączu. Tam też ukończył szkołę podstawową i gimnazjum.

W latach 2007-2010 uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. Po zdaniu matury w 2010 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Sekcja w Tarnowie ukończył z tytułem magistra teologii w 2016 r., broniąc pracy magisterskiej zatytułowanej „Charyzmat jako dar i zadanie na podstawie Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym”.

23 maja 2015 r. przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa Stanisława Salaterskiego, a rok później (28 maja 2016 r.) – sakrament święceń kapłańskich przez posługę biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Od września 2016 r. do sierpnia 2019 r. posługiwał jako wikariusz parafialny i katecheta w parafii pw. Świętego Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu, zaś od września 2019 r. do czerwca 2022 r. jako wikariusz parafialny i katecheta w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Sześć lat pracy duszpasterskiej i katechizacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pozwoliło mu poznać specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i niepełnosprawnymi.

Ponadto w 2018 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tarnowskiej Szkole Wyższej, a w 2021 r. studia podyplomowe z „Zarządzania przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu Master of Business Administration” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

 

Furca.org