Ks. Jarosław Łukaszewski

Urodził się 8 kwietnia 1989 r. w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie). 26 lat później przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego. Przez ostatnie trzy lata pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Mikołaja w Elblągu jako wikariusz i katecheta. Jego pasją są piesze pielgrzymki (np. Jasna Góra), podróżowanie, matematyka oraz śpiew i muzyka liturgiczna. Interesuje się także historią Kościoła lokalnego. Aktualnie – wizytą Prymasa Wyszyńskiego na terenach dzisiejszej diecezji elbląskiej. Studia na Uniwersytecie Nawarry w Wydziale Prawa Kanonicznego rozpoczyna z wielkim przejęciem, ale też radością.

„Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie pomogą mi jeszcze lepiej poznać Kościół, bardziej mu służyć i więcej miłować.”

Furca.org