Ks. Karol Baj SChr

Ks. Karol Baj SChr urodził się w małej wsi Dołhobrody nad Bugiem (Polska wschodnia) w roku 1989, w katolickiej rodzinie o tradycjach rolniczych, ma dwójkę starszego rodzeństwa. Przez całe dzieciństwo na tyle, na ile potrafił, pomagał przy gospodarstwie rodziców. Uczył się dobrze i w związku z tym, było czymś naturalnym, że zaczął jednak myśleć o studiach i opuszczeniu domu. Po zdaniu matury, wybrał Uniwersytet Wrocławski, kierunku prawo. Na skutek różnych spotkań i pracy z więźniami, zaczął zastanawiać się realnie nad powołaniem życiowym.

W międzyczasie zaczął poszukiwać informacji o zgromadzeniach zakonnych i tak dotarł do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W trakcie studiów kilkukrotnie jeździł na rekolekcje powołaniowe i inne akcje, gdzie odkrył swoją drogę. Zaraz po obronie pracy magisterskiej, złożył dokumenty wymagane do wstąpienia do nowicjatu, który rozpocząłem w roku 2012. W 2018 roku złożył śluby wieczyste i rok później przyjął święcenia prezibteratu. Po dwóch latach pracy w Stargardzie w parafii Chrystusa Króla Wszechświata jako wikariusz, przełożeni skierowali go na studia prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry.

„Mam nadzieję, że przez realizację tego swoistego powołania w powołaniu, uda mi się lepiej służyć Bogu, Kościołowi oraz mojemu Zgromadzeniu”.

Furca.org