Ks. Klaudiusz Mann

Ks. Klaudiusz urodził się 3 sierpnia 1983 r. i jest księdzem Diecezji Gliwickiej. Po maturze (2002) zdecydował się na studia biologiczne w Krakowie ukończone później doktoratem z neurobiologii w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (2012). Czas studiów był też czasem rozeznawania powołania kapłańskiego. Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu ukończył w 2018 r., a pracę magisterską z teologii napisał na temat: „Cielesno-duchowa struktura człowieka. Teologia w spotkaniu z neurofilozofią na przykładzie twórczości Hansa Ursa von Balthasara i Thomasa Fuchsa”. Od 2013-2016 studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. i od tego momentu święceń posługiwał w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu-Szombierkach jako wikariusz opiekując się grupą młodzieżową, grupami modlitewnymi oraz wspólnotą Domowego Kościoła; ucząc w szkole, a także przygotowując młodzież do bierzmowania.

W 2022 r. bp Jan Kopiec skierował go na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie.

 

 

Furca.org