Ks. Łukasz Bankowski

Ks. Łukasz, po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu w 2008 roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Po sześciu latach formacji, w dniu 24 maja 2014 został wyświęcony na kapłana w katedrze Świdnickiej przez posługę JE ks. bpa Ignacego Deca, pierwszego Biskupa Świdnickiego.

Po święceniach skierowany do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie, gdzie jako wikariusz odpowiadał za grupę ministrantów, krąg biblijny, sprawy kancelaryjne oraz parafialny miesięcznik „Zwiastun”. Pracował w tym czasie jako katecheta w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz przedszkolu „Wesołe Krasnoludki”. W czerwcu 2017 roku został odwołany z parafii i skierowany na studia z historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 2020 roku obronił egzamin ex uniwersa i pracę licencjacką pod tytułem „Il cardinale Bolesław Kominek (1903-1974) come predicatore del perdono”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Jana Mikruta. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu historii Kościoła na wyżej wspomnianej uczelni oraz rozpoczął roczny kurs z archiwistyki w Watykańskiej Szkole Archiwistyki, Dyplomatyki i Paleografii, który ukończył dyplomem absolwenta potwierdzającym kwalifikację archiwisty.

Kończąc studia doktoranckie (2023) został skierowany przez JE ks. bpa Marka Mendyka na studia z zakresu komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie.

 

 

Furca.org