Ks. Łukasz Duda

Ksiądz Łukasz posługiwał jako wikariusz na parafii w Laskach. Urodził się w Radomsku (niedaleko Częstochowy), ale całe dzieciństwo i okres młodzieńczy spędził jak nie w samej w Warszawie, to tuż pod nią – w Piasecznie, gdzie wraz z całą rodziną mieszkał i skąd w 2011 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. Jego rodzeństwo to dwóch braci i siostra spośród których jest drugi w kolejności. Rodzice pracowali i pracują w oświacie – mama jako nauczyciel przedszkolny, a tata – akademicki (w zakresie fizyki elementarnej). Zainteresowania światem przyrody odziedziczył po tacie. Lubi czytać teksty filozofujących naukowców i znających świat nauki teologów.

Stara się wejść w czas studiów z otwartym umysłem, nie nastawiając się na wyciśnięcie z profesorów Pampeluńskiego uniwersytetu z góry założonych treści, ale raczej będąc gotowym na to co Oni będą gotowi dać.

Furca.org