Ks. Łukasz Pawicki

Urodziłem się (1984) i pierwsze lata swojego życia spędziłem we Lwówku Śląskim. Wychowałem się w dużej rodzinie (mam 3 siostry i 2 braci).

Od czasu szkoły średniej jestem związany z Wrocławiem. Po maturze (2003) rozpocząłem studia na Politechnice Wrocławskiej (WPPT, fizyka). Po ich ukończeniu (2008) rozpocząłem formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Po święceniach kapłańskich (2013) zostałem skierowany do parafii pw. św. Brata Alberta w Mirkowie, gdzie pełniłem posługę wikariusza.

Po trzech latach posługi duszpasterskiej skierowano mnie na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie.

Znaczący wpływ na kształt mojego życia i kapłaństwa miało środowisko Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”, z którym jestem związany od czasów szkoły średniej. Od tego czasu regularnie uczestniczę w pieszych pielgrzymkach – na Jasną Górę i nie tylko. Obliczyłem, że na pielgrzymce spędziłem 1,5 % całego swojego życia.

Tę ostatnią decyzję Kościoła wobec mnie, dotyczącą studiów, traktuję jako kolejny etap pielgrzymki. Przyjmuję ją z otwartością i nadzieją, że podejmując tę nową drogą, będę mógł lepiej realizować w moim życiu wolę Bożą i odpowiedzieć na potrzeby lokalnego Kościoła.

Furca.org