Ks. Łukasz Szymanowski

Dzieciństwo, młodość, czas seminarium oraz droga kapłańska związane są w moim życiu z ziemią pomorską, a dokładniej z ziemią kaszubską. Przyszedłem na świat w Pucku, dzieciństwo spędziłem w Helu, a młodość kształtowała się w Redzie. W Redzie do dziś dnia znajduje się mój dom rodzinny, w którym mieszka mama Lucyna, tata Jacek oraz dwóch braci: starszy Arkadiusz i młodszy Mateusz.

Po ukończeniu w 2009 roku X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni postanowiłem wstąpić do Gdańskiego Seminarium Duchownego. W tej gdańskiej Alma Mater przez sześć kolejnych lat szlifowałem swoje powołanie do życia kapłańskiego, aby móc dobrze służyć drugiemu człowiekowi. Kiedy to w 2015 roku Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź wyświęcił mnie na kapłana Archidiecezji Gdańskiej, od razu skierował mnie do pracy duszpasterskiej w kaszubskiej miejscowości Chwaszczyno, w parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Po dwóch latach bogatych w duszpasterskie i katechetyczne doświadczenia, decyzją Księdza Arcybiskupa zostałem skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, które rozpocznę we wrześniu 2017 roku.

Mam nadzieję, że dzięki zdobytym umiejętnościom, w przyszłości będę mógł wspierać swoich braci w kapłaństwie na różnych płaszczyznach życia codziennego, zwłaszcza związanych z prawem kanonicznym

Furca.org