Ks. Łukasz Żak

Pochodzę z Warszawy, a dokładnie z Grochowa z parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej na Witolinie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W międzyczasie ukończyłem studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizowałem się w mediewistyce, a szczególnie historii emocji w średniowieczu). Jestem także magistrem teologii w zakresie mariologii (pisałem pracę o mariologii kard. Josepha Ratzingera).

Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk abp. Henryka Hosera 11 czerwca 2011 roku. Po święceniach zostałem skierowany do pracy w parafii św. Brata Alberta w Warszawie Wesołej Zielonej, gdzie posługiwałem przez 5 lat. Teraz rozpoczyna się moja rzymska przygoda. Zaczynam bowiem studia z historii Kościoła na Uniwersytecie Świętego Krzyża.

Furca.org