Ks. Maciej Biedroń

Ksiądz Maciej urodził się 27 grudnia 1992 roku w Limanowej jako drugie dziecko Anny i Kazimierza z domu Górka. Ma jednego brata. Wychował się w Kisielówce (parafia Pasierbiec), małej miejscowości niedaleko Limanowej, na południu Polski, w województwie małopolskim w diecezji tarnowskiej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Piekiełku. Tam także w latach 2005-2008 ukończył Gimnazjum. Następnie kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej na profilu humanistycznym. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 2011 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

21 maja 2016 roku zostały mu udzielone święcenia diakonatu przez posługę Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego. 27 maja 2017 roku przez posługę Księdza Biskupa Andrzeja Jeża otrzymał święcenia kapłańskie.

W 2017 roku ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, obroniwszy pracę magisterską z teologii fundamentalnej, pt. „Wiara, nadzieja i miłość darem Boga nadającym sens życiu człowieka. Analiza encyklik Deus caritas est, Spe salvi i Lumen fidei”.

Od sierpnia 2017 roku pełni posługę wikariusza i katechety w parafii p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. W 2019 roku został skierowany przez Biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża na studia z dziedziny teologii duchowości w Pamplonie.

 

Furca.org