Ks. Marcin Bąk

Ks. Marcin Bąk urodził się 11 listopada 1993 w Kielcach. Został ochrzczony 03 kwietnia 1994 w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny i Św. Mikołaja w Chełmcach. W tej samej parafii 11 maja 2002 roku przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, a 22 lutego 2009 roku otrzymał sakrament bierzmowania.

W latach 2000-2006 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, następnie w latach 2006-2009 uczył się w Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku. Po ukończeniu gimnazjum został przyjęty do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach do klasy o profilu humanistycznym. Egzamin dojrzałości z wynikiem pozytywnym złożył w maju 2012 roku. W październiku tego samego roku rozpoczął formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, będąc jednocześnie studentem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

13 maja 2017 roku z rąk Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w Bazylice Katedralnej w Kielcach otrzymał święcenia diakonatu. 10 maja 2018 roku obronił pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, napisaną pod kierunkiem księdza dr hab. Tadeusza Gaci, prof. KUL. Praca nosiła tytuł: Źródła łacińskiej terminologii liturgicznej na przykładzie „De divinis officiis” Ruperta z Deutz. Święcenia prezbiteratu otrzymał 26 maja 2018 roku w katedrze kieleckiej przez posługę Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

W tym samym roku, został skierowany do pracy jako wikariusz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Szczekocinach. Uczył religii w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Szczekocinach oraz w Zespole Szkół w Goleniowach. W parafii był opiekunem Kręgu Biblijnego, Grona Przyjaciół Seminarium oraz parafialnej scholi dziecięco-młodzieżowej. 20 kwietnia 2021 roku Biskup Kielecki Jan Piotrowski skierował go na studia doktoranckie z zakresu liturgiki na Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie.

Furca.org