Ks. Marcin Kwitek

Ks. Marcin urodził się 4 stycznia 1985 r w Kielcach. Rodziców cechowała zawsze głęboka wiara i przywiązanie do tradycji narodowych, więc dom był dla mnie pierwszym seminarium wiary. Od dzieciństwa związany był z parafią św. Wincentego Pallottiego w Kielcach, w której posługują Księża Pallotyni. Posługiwał jako ministrant oraz uczestniczył w formacji oazowej przechodząc kolejne jej stopnie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego i zdaniu matury w 2004 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, gdzie przez kolejnych sześć lat formowałem się przygotowując do święceń kapłańskich i życia we wspólnocie.

W 2010 r. po dłuższym rozeznaniu zdecydował o odejściu ze Stowarzyszenia, bowiem „potrzebowałem się zatrzymać i niejako z boku spojrzeć na moje życie i powołanie” – jak wyznaje ks. Marcin.  29 czerwca 2010 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po odejściu z seminarium wrócił do Kielc, gdzie mieszkał i pracował. Był księgowym w dużej firmie – „układało mi się dość dobrze w życiu, jednak raz po raz wracałem do pytania o moją dalszą drogę, o powołanie, o to co mam robić w życiu, do czego zaprasza mnie Bóg. W 2018 r. podjąłem decyzję o powrocie na drogę formacji seminaryjnej. Zostałem przyjęty do WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej na czwarty rok i jednocześnie rozpocząłem studia doktoranckie z teologii duchowości na Akademii Katolickiej w Warszawie.”

23 maja 2020 r. otrzymał z rąk ówczesnego biskupa pomocniczego Marka Solarczyka święcenia w stopniu diakonatu, a rok później 5 czerwca 2021 r. przyjął świecenia w stopniu prezbiteratu z rąk Jego Ekscelencji Romualda Kamińskiego. Po święceniach prezbiteratu został skierowany do pracy jako wikariusz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Decyzją Księdza Biskupa R. Kamińskiego od października 2022 r. ma podjąć studia na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.  „Ufam, że za tą decyzją stoi Opatrzność Boża, która prowadzi nas drogami ku świętości i uświęceniu innych ludzi.

 

 

Furca.org