Ks. Marek Dumin

Pochodzę z diecezji kieleckiej, z pięknej ziemi włoszczowskiej. Przyjąłem święcenia kapłańskie w dniu 30 maja 2009 r. w Kielcach. Przez trzy lata pracowałem w niedużej, ale bogatej w tradycyjną pobożność parafii w Klimontowie k. Proszowic. Następne 4 lata spędziłem w Kielcach, na tzw. Podhalu w par. św. Jana Chrzciciela. Tam, pośród różnych obowiązków, poznałem charyzmat i duchowość Domowego Kościoła. Towarzyszyłem małżonkom na ich drodze powołania małżeńskiego. Służba w powyższej parafii dała mi możliwość uczestniczenia w pięknej przygodzie Światowych Dni Młodzieży. Przez ostatni rok pracowałem w parafii Leszczyny – w sercu Gór Świętokrzyskich. Od maja 2016 roku pełniłem również obowiązki diecezjalnego moderatora Ruchu Czystych Serc. Kontakt z młodymi w wymiarze parafialnym czy diecezjalnym pozwolił mi bardziej poznać młodzież i przekonać się, co do wartości pracy z nimi. W trakcie 8 lat pracy w trzech parafiach katechizowałem dzieci i młodzież, zaczynając od Szkoły Podstawowej, a kończąc na Technikum. Nieobce mi były piesze pielgrzymki na Jasną Górą. Swoje kapłaństwo zawierzyłem Maryi – Niepokalanej Matce Kościoła.

Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza zostałem skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej. Dziedzina ta jest mi bliska przede wszystkim ze względu na moje doświadczenie duszpasterskie. Swoją wizję pracy duszpasterskiej oparłem na pracy z rodzinami oraz młodzieżą, gdzie wartości moralne są bardzo ważne do prawidłowego rozwoju. Wierzę głęboko, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą mi bardziej służyć w Kościele oraz towarzyszyć drugiemu człowiekowi na drodze jego wzrostu duchowego i ludzkiego.

Furca.org