Ks. Marcin Lech

Ks. Marcin Lech pochodzi z Wolbromia, położonego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jego formacja duchowa i życie religijne było związane z parafią pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w rodzinnym mieście, a przede wszystkim ze służbą liturgiczną, w której posługiwał przez wiele lat. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Tragutta w Wolbromiu, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej z siedzibą w Krakowie.

Lata seminaryjne to przede wszystkim czas formacji duchowej, ale także intelektualnej. Ks. Marcin obronił pracę magisterską z historii liturgii nt. Historia i rozwój obrzędu przygotowania darów do soboru trydenckiego. 18 maja 2013 r. został wyświęcony na kapłana w sosnowieckiej katedrze pw. Wniebowzięcia NMP przez ks. biskupa Grzegorza Kaszaka.

Po święceniach przez cztery lata pracował jako wikariusz w parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Będzinie-Ksawerze, a zarazem jako katecheta w dwóch szkołach podstawowych. Decyzją ks. biskupa był także moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie (z którym był silnie związany przez prowadzenie rekolekcji, formację animatorów i wyjazdy wakacyjne) oraz jednym z duszpasterzy środowiska wiernych tradycji trydenckiej. Młodszy brat ks. Marcina, Przemysław, również jest księdzem diecezji sosnowieckiej.

Po czterech latach pracy parafialnych, w 2017 r. wolą ks. biskupa został skierowany na studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Cieszę się, że Bóg dał mi szansę na poznanie powszechności i międzynarodowości Kościoła. Wierzę, że rozwój intelektualny i szersze poznanie Kościoła pomoże mi lepiej służyć mojej Diecezji, tam gdzie Bóg mnie pośle.”

Furca.org