Ks. Mariusz Kmak

Urodziłem się 21 maja 1987 r. w Krynicy Zdroju jako czwarte dziecko Marian i Marii z domu Motyka. Mam czwórkę rodzeństwa – trzy siostry i brata. Wychowywałem się w Wawrzce, miejscowości położonej na południu Polski w województwie małopolskim w diecezji tarnowskiej. Tam uczęszczałem do Szkoły Podstawowej.

W latach 2000 – 2003 uczyłem się w Gimnazjum we Florynce, następnie kontynuowałem naukę w Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Grybowie. Po zdaniu egzaminu maturalnego i zawodowego w 2007 roku wstąpiłem do Seminarium Duchownego w Tarnowie.

9 maja 2012 r. J. E. ksiądz biskup Wiesław Lechowicz udzielił mi święceń diakonatu, natomiast rok później, 25 maja 2013 r., przyjąłem święcenia kapłańskie przez posługę J. E. biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

W 2013 roku ukończyłem studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie -Wydział Teologiczny w Tarnowie, obroniwszy pracę magisterską: „Zmiana przynależności kościelnej i jej wpływ na życie sakramentalne”. Praca dotyczyła konwersji między Kościołami: rzymskokatolickim, katolickimi wschodnimi i prawosławnym.

Od 27 sierpnia 2013 r. pełnię posługę wikariusza i katechety w parafii p.w. Ducha Świętego w Żabnie. Zaangażowany także jestem w duszpasterstwo niepełnosprawnych ruchowo. Uczestniczyłem w oazach Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Cyrenejczyk” diecezji tarnowskiej.

Decyzją ks. bp Andrzeja Jeża zostałem skierowany na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii.

ks. Mariusz Kmak

Furca.org