Ks. Mariusz Pielużka

Ks. Mariusz urodził się w 23 października 1990 r. w Łodzi. Pochodzi z par. pw. św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi, gdzie przez wiele lat był związany z liturgiczną służbą ołtarza.

W roku 2009 ukończył XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

24 maja 2014 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa Ireneusza Pękalskiego. 25 lutego 2015 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Święceń kapłańskich udzielił mu abp Marek Jędraszewski dnia 28 maja 2015 roku. W latach 2015-2018 był wikariuszem w par. pw. św. Wojciecha w Dobroniu, a w latach 2018-2021 w par. pw. Najświętszej Eucharystii w Łodzi. Pracę w parafii łączył zawsze z prowadzeniem katechezy w szkole.

25 września 2020 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

W czerwcu 2021 roku abp Grzegorz Ryś skierował go do Pampeluny na studia z zakresu prawa kanonicznego.

 

Furca.org