Ks. Mateusz Switek

Ksiądz Mateusz urodził się 5 stycznia 1991 r. w Nowym Targu jako pierwszy syn Mariana i Bożeny z domu Bełtowskiej. Ma jednego brata. Wczesne dzieciństwo spędził w Nowym Targu, na Podhalu. Od czwartego roku życia zamieszkał w Mielcu, w województwie podkarpackim. Tam ukończył szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące. Po zdaniu matury rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W następnym roku podjął także równoległe studia filozoficzne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

W czerwcu 2012 roku przerwawszy oba rozpoczęte kierunki wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W latach seminaryjnych angażował się w działalność koła teatralnego, koła naukowego teologów oraz był redaktorem gazety seminaryjnej. Odbywał praktyki duszpasterskie w parafii Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze oraz w Tymbarku. Studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, ukończył w roku 2018, broniąc pracę magisterską z filozofii pt. „Futura contingentia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”, wyróżnioną nagrodą rektora UPJP2.

20 maja 2017 roku ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz udzielił mu święceń diakonatu, zaś 26 maja 2018 roku otrzymał święcenia prezbiteratu przez posługę księdza biskupa Andrzeja Jeża.

Od sierpnia 2018 roku pełnił posługę wikariusza i katechety w parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wysowej-Zdroju. W 2020 roku został przez przez Biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża skierowany na studia z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

 

Furca.org