Ks. Patryk Stolarek

Urodziłem się 23.01.1991 w Krośnicach. Tam też uczęszczałem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Następnie uczęszczałem do I Liceum Ogólnokształcącego w Milicz, gdzie zdałem maturę w 2010 r. Bezpośrednio po egzaminie dojrzałości wstąpiłem do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Był to dla mnie czas wytężonego wysiłku duchowego i intelektualnego. Święcenia kapłańskie przyjąłem 27 maja 2017 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Następnie zostałem skierowany do pracy w parafii pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Oławie, jako wikariusz, gdzie posługiwałem przez rok. Tam pracowałem przede wszystkim z młodzieżą. Uczyłem również w Szkole Podstawowej. Po roku pracy ks. Arcybiskup skierował mnie na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Moje powołanie do kapłaństwa kształtowała piesza pielgrzymka na Jasną Górę, która była nieodłącznym punktem każdych wakacji. Mogę powiedzieć, że dojrzewało ono w drodze, wśród ludzi, wśród osób duchownych, wśród wielu wspaniałych rozmów i podczas modlitwy.

Decyzja o skierowaniu mnie na studia jest dla mnie kolejnym etapem tej drogi, na której prowadzi mnie Jezus, to Jemu zawierzam czas studiów, który jest, głęboko w to wierzę, Jego pomysłem na moje życie.

Furca.org