Ks. Paweł Labuda

Jestem księdzem Archidiecezji Gdańskiej. Pochodzę z Pruszcza Gdańskiego. Urodziłem się jako pierwszy syn Renaty i Ryszarda, mam też młodsze rodzeństwo – brata Piotra i siostrę Annę. To wśród nich, w rodzinnym domu w Juszkowie, dojrzewało moje powołanie do kapłaństwa.

Lata szkolne, spędzone w rodzinnej miejscowości, wzbogacone były o naukę gry na instrumentach w szkołach muzycznych w Gdańsku, a także o czynne zaangażowanie w rodzinnej parafii poprzez służbę liturgiczną. Zarówno ten fakt, jak i postawa wiary mojej rodziny oraz przykład kapłanów pracujących w mojej rodzinnej parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Pruszczu Gdańskim, przyczyniły się do wyboru drogi życiowej. W roku 2009 rozpocząłem więc formację w Gdańskim Seminarium Duchownym.

23 maja 2015 przyjąłem święcenia prezbiteriatu z rąk Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia i zostałem skierowany do pracy w parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie. Po trzech latach posługi w tej parafii zostałem skierowany przez mojego ordynariusza na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Moje zainteresowania to duszpasterstwo młodzieży, a także muzyka i górskie wędrówki w Tatrach i Dolomitach.

Jestem wdzięczny fundacji FURCA za przydzielenie mi stypendium, które pozwoli mi na studiowanie w Rzymie. Wierzę, że zdobyte tam umiejętności pomogą mi efektywnie wypełniać wyznaczone w przyszłości obowiązki.

Furca.org