Ks. Piotr Hoffmann

Ksiądz Piotr urodził się 18.05.1992 roku w Poznaniu. Pochodzi z Murowanej Gośliny. Zaraz po Pierwszej Komunii świętej zaangażował się w służbę liturgiczną. Bardzo lubi pracować z młodzieżą w duszpasterstwie, na katechezie i z chorymi. Główną jego pasją obok sportu jest muzyka, szczególnie klasyczna. Kilka lat śpiewał i wzrastał duchowo w chórze chłopięco-męskim „Poznańskie Słowiki” przy boku Profesora Stefana Stuligrosza. Uwrażliwiony na piękno muzyki sakralnej odkrywał powołanie i dojrzewał do niego. Po ukończeniu katolickiej szkoły średniej prowadzonej przez Ojców Pijarów, w 2011 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po sześcioletniej formacji, w 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Jako neoprezbiter dekretem Metropolity Poznańskiego został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śremie. Przez dwa lata pełnił również posługę Kapelana w Domu Pomocy Społecznej w Śremie.     Dnia 11 czerwca 2019 roku otrzymał dekret od Księdza Arcybiskupa, kierujący jego na specjalistyczne studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej na Uniwersytet Navarry w Pamplonie.

„Decyzja o skierowaniu mnie na studia jest dla mnie kolejnym etapem drogi kapłańskiej. Panu Bogu zawierzam czas studiów, który ufam, że jest Jego wolą i najlepszym pomysłem na moje przyszłe życie. Cieszę się, że po napisaniu i obronie pracy magisterskiej z teologii moralnej, mogę kontynuować naukę w tym samym kierunku. Dzięki studiom i talentom otrzymanym od Stwórcy, chciałbym poszerzyć wiedzę i pogłębić wiarę w myśl słów z obrazka prymicyjnego „Potrzeba, aby On wzrastał, ja abym się umniejszał” ( J 3, 30). „

Furca.org