Ks. Piotr Pietrucha

Ks. Piotr urodził się 6 czerwca 1991 roku w Limanowej, jako syna Adama i Elżbiety z domu Tokarz. Ma starszego brata, Pawła.

Dzieciństwo spędził w Starej Wsi, wiosce położonej na terenie parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, w życie której był zaangażowany jako członek LSO oraz parafialnej Orkiestry Dętej. Ukończył Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum w Starej Wsi. Następnie naukę kontynuował w IV Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 2010 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

23 maja 2015 roku z rąk Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego przyjął święcenia diakonatu, zaś 28 maja 2016 roku z rąk Ordynariusza Tarnowskiego Andrzeja Jeża święcenia prezbiteratu. W 2016 roku ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Religijność a akceptacja własnej niepełnosprawności. Badania empiryczne osób z niepełnosprawnością ruchową”, która zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Otwarte drzwi” zorganizowanym przez PEFRON oraz UKSW, w kategorii prac magisterskich z zakresu rehabilitacji społecznej. Praca naukowa była owocem długoletniej współpracy, jako wolontariusza z Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Diecezji Tarnowskiej „Cyrenejczyk”.

W latach 2016-2019 pełnił posługę wikariusza i katechety w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu. Obecnie od dwóch lata posługuje jako wikariusz i katecheta w parafii pw. św. Bartłomieja w Jastrzębi. Pięć lat posługi duszpasterskiej na dwóch parafiach pozwoliło mu poznać duszpasterstwo dzieci, młodzieży, parafialnych grup teatralnych oraz duszpasterstwo rodzin i osób z niepełnosprawnością.

W 2020 roku ukończył licencjat z teologii oraz Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. W tym samym roku, decyzją Księdza Biskupa Andrzeja Jeża podjął studia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UPJP2 w Krakowie.

Jego zainteresowaniami są fotografia, jazda na nartach oraz wędrówki górskie.

 

Furca.org