Ks. Przemysław Lech

Nazywam się Przemysław Lech i jestem księdzem diecezji sosnowieckiej. Urodziłem się 23 kwietnia 1991 r. w Olkuszu, zostałem ochrzczony 23 czerwca 1991 r. w par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu, w którym to mieście spędziłem dzieciństwo i młodość, aż do wstąpienia do seminarium duchownego. Mam jeszcze starszego brata – Marcina – który również jest kapłanem diecezji sosnowieckiej.

Po zdaniu matury wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, którego siedziba mieściła się w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. W maju 2015 r., w swojej rodzinnej parafii, zostałem wyświęcony na diakona i podjąłem praktykę w parafii
pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach. Po jej ukończeniu przyjąłem święcenia prezbiteratu z rąk Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka 14 maja 2016 r., który następnie skierował mnie do podjęcia posługi wikariusza w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrowie Górniczej. Opiekowałem się tam grupą Ministrantów oraz Oazą dziecięcą i młodzieżową. Przygotowywałem również dzieci do I Komunii Świętej. Równolegle z pracą na parafii realizowałem misję kanoniczną, katechizując w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Oprócz posługi parafialnej Ks. Biskup powierzył mi również opiekę nad Diakonią Muzyczną Ruchu Światło Życie Diecezji Sosnowieckiej. Jest to Ruch, któremu bardzo wiele zawdzięczam i którego jestem zdeklarowanym członkiem.

Wolą Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka jest, abym w nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 podjął studia z komunikacji społecznej na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Po roku pracy i zdobywania doświadczeń na parafii przenoszę się do Rzymu, aby dzięki życzliwości Fundacji FURCA dalej się rozwijać i w przyszłości służyć jak najlepiej Diecezji Sosnowieckiej. Pragnę w tym miejscu wyrazić wdzięczność wszystkim tworzącym FURCA za wspieranie młodych kapłanów w ich rozwoju intelektualnym i duchowym, co nie byłoby możliwe bez pomocy stypendialnej.

Swoje studia polecam Twojej modlitwie, drogi Czytelniku!

Furca.org