Ks. Przemysław Witkowski

Ks. Przemysław urodził się 17 października 1991 r. w Toruniu. Pochodzi z Łążyna, w którym mieści się kościół pw. św. Walentego. To właśnie w tej parafii jako ministrant, a później lektor służył Panu Bogu przy Stole Słowa i Eucharystii. W późniejszych latach będąc organistą w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemoniu oraz w kościele filialnym pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łubiance odkrywał powołanie do kapłaństwa. W 2014 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Sześcioletni pobyt w seminarium to piękny czas rozwoju w łasce Bożej. 15 czerwca 2019r. przyjął święcenia diakonatu z rąk Ks. Biskupa Józefa Szamockiego w Katedrze Toruńskiej. Tam też przez rok pełnił diakońską posługę. 30 maja 2020 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Ordynariusza Diecezji Toruńskiej – Ks. Biskupa Wiesława Śmigla.

Po święceniach otrzymał dekret do posługi duszpasterskiej w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętych Aniołów Stróżów w Lidzbarku. Tam też przez rok odkrywał piękno kapłaństwa w niełatwym czasie spowodowanym pandemią. Założył wspólnotę Kręgu Biblijnego, której celem jest dzielenie się doświadczeniem Bożego słowa. W czasie reżimu sanitarnego, spowodowanego przez pandemię, wspólnota spotykała się korzystając z komunikatora internetowego. Założył również zespół muzyczny, którego członkowie wielbili Pana Boga grą i śpiewem podczas Mszy Świętych i czuwań modlitewnych, o ile limity w kościołach w poszczególnych okresach pandemii na to pozwalały. Był odpowiedzialny za ministrantów i lektorów oraz młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

W 2021 r. Ks. Biskup Wiesław Śmigiel skierował go na studia specjalistyczne z zakresu komunikacji społecznej na Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie.

„Studiowanie za granicą jest dla mnie wielką radością i jednocześnie wielkim, odpowiedzialnym zadaniem. Mam głęboką nadzieję, że Bóg, który powołał mnie do kapłaństwa, będzie udzielał mi hojnie swojego błogosławieństwa podczas pobytu w Rzymie.”

 

 

Furca.org