Ks. Sebastian Wydrowski

Moim rodzinnym miastem jest Gdynia, gdzie się urodziłem i wychowałem. Mam troje rodzeństwa. Ukończyłem III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i po zdaniu Matury Międzynarodowej przeniosłem się Londynu. Tam rozpocząłem naukę na interdyscyplinarnym wydziale Studiów Europejskich, szczególnie skupiając się na filozofii i języku włoskim. Spędziłem rok w na Uniwersytecie L’Orientale w Neapolu. Tytuł Master of Arts z filozofii uzyskałem w 2009 r. Podczas pobytu na Wyspach starałem się godzić pracę ze studiami, a także aktywnie zaangażowałem się duszpasterstwo akademickie, gdzie pomagałem z biurze i dbałem o liturgię.

Zaraz po powrocie do Polski podjąłem formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, która dała mi niemało praktycznych umiejętności do przyszłej pracy. Jako kleryk funkcyjny zajmowałem się chórem i śpiewem. W seminarium miałem zaszczyt poznać wielu oddanych Bogu i Kościołowi kolegów i bardzo cenię sobie te znajomości.

Dekretem księdza biskupa pelplińskiego zostałem skierowany do posługi na stanowisku wikariusza w parafii w Gniewinie. Jest to licząca dwa tysiące mieszkańców wieś położona nad Jeziorem Żarnowieckim z wielkimi ambicjami, znana z tego, że gościła hiszpańską reprezentację piłkarską. Moja praca nie różniła się niczym szczególnym od posługi tysięcy księży wikariuszy posługujących na polskiej wsi i obejmowała regularne duszpasterstwo parafialne i katechizację. W ciągu dwóch lat pobytu w Gniewinie doznałem wiele dobra od parafian, za co Bogu i im jestem bardzo wdzięczny.

Ku mojemu zaskoczeniu otrzymałem możliwość podjęcia studiów – zarówno kierunek jak i miejsce zostały wyznaczone. Zdecydowałem się podjąć to wyzwanie, by w przyszłości móc jak najlepiej służyć w Kościele.

Furca.org