Ks. Tomasz Żuchowski

Ks. Tomasz urodził się 24 września 1993 r. Pochodzi z Sianowa, niewielkiego miasteczka znajdującego się w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To tutaj, w parafii pw. św. Stanisława Kostki został ministrantem i rozeznał swoje powołanie do kapłaństwa.

W 2012 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. 23 czerwca 2018 r. przyjął święcenia diakonatu w Szczecinku. Tam też, w parafii pw. Narodzenia NMP pełnił diakońską posługę. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej. 1 czerwca 2019 r. przyjął święcenia prezbiteratu w Kołobrzegu z rąk biskupa Edwarda Dajczaka.

Przez dwa lata posługiwał w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku. To tutaj stawiał swoje pierwsze kroki w kapłaństwie. Towarzyszył małżonkom ze wspólnoty Domowego Kościoła jako opiekun dwóch kręgów rodzin. Był moderatorem rejonu i opiekunem Diakonii Modlitwy. Pracował również z ministrantami i lektorami, uczył religii młodzież z klas 7 i 8 szkoły podstawowej, był odpowiedzialny za przygotowanie młodych ludzi do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W 2021 r. biskup Edward Dajczak wysłał go na studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

„Ufam, że wszystkie te doświadczenia są dziełem Boga i to Pan mnie prowadzi najlepszą drogą do świętości.”

 

 

Furca.org