Ks. Tomasz Zych

Ksiądz Tomasz urodził się w Sandomierzu w 1992 roku. Pochodzi z bardzo małej wioski Kamieniec w województwie świętokrzyskim. Ma dwóch starszych braci Piotra i Pawła. Pochodzi z rolniczej rodziny, jego rodzice pracują na gospodarstwie. Swoją edukację rozpoczął w szkole podstawowej w Skotnikach Sandomierskich (znajduje się tu również, moja rodzinna parafia), następnie w Koprzywnicy, gdzie ukończył gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Po zdaniu matury w 2011 r., poszedł za głosem powołania i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 3 czerwca 2016 r., w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie, ks. bp Edward Frankowski udzielił mu święceń diakonatu. Rok później, 19 czerwca 2017 r., ks. bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił mu święceń prezbiteratu.

           Pierwszym jego miejscem posługi, już jako kapłana, była wspomniana wyżej parafia w Ćmielowie. Zbierał cenne doświadczenie katechetyczne ucząc w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. Szczególnie wiele radości przynosiła mu opieka nad rozwijającymi się grupami parafialnymi tj., Liturgiczną Służbą Ołtarza, scholą.  Ponadto miał okazję spełniać się w diecezji jako moderator diakonii muzycznej, organizując wraz z rzeszą ludzi koncerty uwielbienia, kolęd. Prowadził również szkołę animatora muzycznego w diecezji.

Po dwóch latach cennej posługi na parafii, decyzją Biskupa Ordynariusza został skierowany na studia z Teologii Moralnej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

           „Wierzę, że zdobyte umiejętności mógłbym w przyszłości przenieść na życie duszpasterskie, pełniąc posługę w miejscach do których zostanę posłany. Ten nadchodzący czas oddaję w ręce Maryi, Matki Nieustającej Pomocy. Dziękuje za modlitwę i wszelkie wsparcie.”

Furca.org