Jak co roku lato jest miesiącem zmian personalnych w diecezjach. Zmieniają się także zadania stawiane absolwentom Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania) oraz Uniwersytetu Św. Krzyża w Rzymie (Włochy).

Ks. Jacek Kędzierski z diecezji płockiej, absolwent Prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, został mianowany proboszczem parafii Św. Anny w Żałem. Po długim pobycie na misjach w Peru i Urugwaju znów będzie prowadził działalność duszpasterską w Polsce ( polecamy także ciekawy wywiad z księdzem Jackiem zamieszczony przy jego nazwisku w zakładce absolwenci).

Po powrocie ze studiów na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie ks. Paweł Baran z archidiecezji krakowskiej został mianowany prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym oraz ceremoniarzem archidiecezjalnym.

Ks. Andrzej Persidok, dotychczasowy wikariusz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie (dekanat wilanowski) został skierowany do pracy w charakterze wykładowcy na Papieskim Wydziale Teologicznym (Collegium Joanneum).

Ks. dr Adam Jeszka po zakończeniu studiów doktoranckich na wydziale filozofii Uniwersytetu Nawarry został wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie.

Ks. Paweł Rylski z archidiecezji katowickiej po powrocie z Hiszpanii, gdzie studiował prawo kanoniczne, objął funkcję notariusza w Kurii Metropolitarnej.

Wszystkim kapłanom życzymy wielu sukcesów na nowych stanowiskach, obfitych owoców pracy duszpasterskiej i opieki Opatrzności Bożej!

Furca.org