Doktor teologii systematycznej Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, wieloletni profesor i wykładowca na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz wydziale teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie udostępnia swoje dokonania na stronie:
www.krolikowski.diecezja.tarnow.pl

„Oddając tę stronę chciałbym przedstawić siebie, swoja pracę, podzielić się dorobkiem naukowym, wykładami , kazaniami” – tak zaprasza na stronę ks. prof. Janusz Królikowski.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego szczególnie wiele miejsca poświęca tematyce Maryjnej. Z okazji 300 lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej można posłuchać cyklu audycji wygłoszonych na antenie radia Jasna Góra.

Furca.org