W dniach od 4 do 6 października br. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie obchodził pięćdziesięciolecie swojego istnienia (1967 – 2017).

Fakultet teologiczny świętował ten jubileusz zgodnie ze swoim charakterem: naukowo i religijnie.

Częścią naukową, przygotowującą do świętowania duchowego, było dwudniowe sympozjum, które miało miejsce 4 i 5 października. Było to już XXXV sympozjum międzynarodowe, które w swojej historii wydział teologiczny zorganizował. Tegorocznym temat brzmiał: „Teologia i uniwersytet” i nawiązywał do obchodzonej rocznicy. Do przedłożenia swoich referatów zostali zaproszeni profesorowie z kilku europejskich krajów. Byli nimi: prof. C. Michon (Nantes, Francja), prof. J. Milbank (Nottingham, Anglia), prof. G. Maspero i L. Romera (Rzym, Włochy) i prof. A. McGrath (Oxford, Anglia). Swoje wystąpienia mieli także wykładowcy innych uniwersytetów hiszpańskich: S. Bejar (Granada), C. Cavada i H. Mendo (Madrid), Z. Combalia (Saragossa), A. Pereira (Sevilla).

Naukowcy przedstawiali różne zadnia uniwersytetu we współczesnym świecie. Omawiali także historycznie ideę uniwersytetów na przestrzeni wieków. Bardzo ciekawie opisano także relacje między prawdą a racjonalizmem oraz miejsce teologii na współczesnych uczelniach. W oba dni popołudniu był również czas na uczestnictwo w rozmowach panelowych. Wśród uczestników brali aktywny udział w zajęciach sympozjum księża-studenci z Polski – obecnie 15. Również przyjechali z Polski niektórzy księża absolwenci, jak Ks. prof. Paweł Wygralak – Dziekan Wydziału Teologii UMA w Poznaniu -, Ks. prof. Piotr Roszak – Prodziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu UMK z Torunia – i Ks. dr Andrzej Persidok – wykładowca teologii fundamentalnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Przy okazji odbyło się również spotkanie księży delegatów Uniwersytetu Nawarry w różnych krajów, ze strony Polski uczestniczył Ks. dr Jan O’Dogherty.

Natomiast piątek 6 października był dniem, gdzie fakultet Teologii pragnął z serca podziękować Panu Bogu za 50 lat funkcjonowania uniwersytetu. Uroczystej Mszy św. sprawowanej w pampeluńskiej katedrze przewodniczył Jego Eminencja Ks. Kardynał Ricardo Blázquez, arcybiskup Valladolid i przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Eucharystię koncelebrowało wraz z nim wielu biskupów i prawie stu kapłanów w otoczeniu obecnych studentów jak i absolwentów uniwersytetu.

Po skończonej Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzenia ekspozycji „Occidens” znajdującej się przy katedrze w budynku dawnego przykatedralnego klasztoru, a także innych miejsc związanych z Uniwersytetem Nawarry: Muzeum Uniwersytetu, Międzynarodowe Seminarium Bidasoa i kampusu uczelnianego.

Po uroczystym obiedzie na zakończenie uroczystości jubileuszowych koło teatralne uniwersytetu wystawiło sztukę w Teatrze Muzeum.

 

 

Furca.org