Ks. dr hab. Piotr Roszak z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został przyjęty na początku roku 2017 w poczet członków zwyczajnych Papieskiej Akademii Tomasza z Akwinu w Watykanie.

Ks. Roszak od 2010 r. pracuje na Wydziale Teologicznym UMK, jednocześnie jest profesorem stowarzyszonym Uniwersytetu Nawarry w Hiszpanii, gdzie zrobił doktorat z teologii systematycznej. Od 2016 roku jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Teologicznego UMK i kierownikiem Pracowni Szlaku św. Jakuba.

Papieska Akademia św. Tomasza z Akwinu istnieje od 1879 r. Jej zadaniem jest badanie i upowszechnianie nauczania św. Tomasza z Akwinu.

Powołanie do Akademii wyraża uznanie dla pozycji Wydziału Teologicznego UMK w zakresie studiów nad myślą Akwinaty. Bycie papieskim akademikiem na pewno będzie sprzyjało utrwalaniu międzynarodowej pozycji toruńskiej teologii – mówi ks. Piotr Roszak.

W czerwcu ks. Roszak zaprezentował referat „Stworzenie jako relacja według Tomasza z Akwinu. Wydział wydaje pierwsze polskie tłumaczenia komentarzy Tomasza z Akwinu do Listów św. Pawła (seria „Scholastica Thoruniensia” publikowana przez Wydawnictwo Naukowe UMK). W tym roku akademickim realizuje grant Fundacji Templetona porównujący myśl Tomasza z Akwinu i Alfreda N. Whiteheada.

Ks. Piotr Roszak jest miłośnikiem i propagatorem szlaku św. Jakuba. Ciekawy wywiad poświęcony temu zagadnieniu można przeczytać tutaj.

Furca.org