Z okazji 100 rocznicy objawień w Fatimie organizowane są w Polsce liczne pielgrzymki do tego świętego miejsca, wykłady, konferencje i spotkania modlitewne. Pojawiło się na rynku księgarskim szereg publikacji związanych z tym tematem. Powstały bardzo ciekawe filmy. Bogactwo objawień fatimskich inspiruje do wielu przemyśleń i działania.

Nie zabrakło w tych obchodach głosu naszych wybitnych teologów maryjnych Ks. prof. dr hab. Janusza Królikowskiego –  UPJPII w Krakowie ( absolwenta teologii PUSK) i ks. dr hab. Janusza Lekana prodziekana Wydziału Teologii na KUL absolwenta teologii na UDEN). W dniach 13-17.09.2017 odbył się w zakopiańskim sanktuarium na Krzeptówkach Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny, w którym brali czynny udział. Obaj profesorowie są także współautorami wydanej niedawno publikacji „ Tajemnica Fatimy. Historia i przesłanie.”

Na temat znaczenia objawień z Fatimy na łamach tygodnika „Idziemy” mówił wywiadzie ks. Janusz Lekan.

Przeczytaj wywiad.

Furca.org