Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Nawarry, z chwilą mianowania przez papieża Franciszka prałatem Opus Dei, ks. Fernando Ocáriz Braña został Wielkim Kanclerzem uczelni. Prałat Opus Dei, który ukończył fizykę na Uniwersytecie w Barcelonie (1966) i teologię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim (1969), doktorat z teologii (1971) obronił właśnie na Uniwersytecie Nawarry.

W ubiegłych latach ks. Fernando Ocáriz jeszcze jako wikariusz pomocniczy Opus Dei wielokrotnie odwiedzał uczelnię towarzysząc ówczesnemu prałatowi Javierowi Echevaríi w jego wizytach. Wspomniał o tym ostatnio Rektor Uniwersytetu Nawarry prof. Alfonso Sánchez-Tabernero, który w imieniu całej społeczności uniwersyteckiej wyraził wielką radość z mianowania ks. Fernando Ocáriza prałatem Opus Dei i Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Nawarry. Rektor podkreślił, że ten wybór przypomniał wszystkim o naukowo-badawczej misji Uniwersytetu Nawarry w duchu apostolstwa i służby drugiemu człowiekowi. Wyraził nadzieję, że Wielki Kanclerz pomimo licznych obowiązków znajdzie czas, aby wkrótce odwiedzić wszystkich pracowników i pacjentów Kliniki Uniwersytetu Nawarry, którzy niecierpliwie na Niego czekają.

Źródło: http://www.unav.edu/en/web/gran-canciller

Furca.org