Kościół, zajmując się sferą duchowości człowieka, funkcjonuje również jako instytucja ekonomiczna. Powinien być przykładem w zarządzaniu własnym majątkiem materialnym, aby skuteczniej dawać świadectwo Ewangelii, a tym samym skuteczniej docierać do współczesnego człowieka. Celowe i moralnie duszpasterskie wykorzystanie materialnych zasobów jest konstytutywnym elementem Kościoła, a prawidłowe radzenie sobie z pieniędzmi jest ważnym elementem duchowości każdej osoby, której została powierzona rola przywódcy. Świeckie szkoły biznesu uczą studentów przede wszystkim, jak tworzyć firmy zajmujące się gromadzeniem i pomnażaniem kapitału, pomijają lub marginalizują aspekt moralno-chrześcijański tej działalności.

Coraz wyraźniej widać, że istnieje nagląca konieczność formacji menedżersko-administracyjnej osób odpowiedzialnych za materialne dobra Kościoła. Do uświadomienia tej potrzeby przyczynili się zarówno księża, jak i ekonomiści diecezjalni, a także członkowie hierarchii Kościoła, którzy są gotowi pomóc rozwiązać ten problem.

Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, dostrzegając ten deficyt, wychodzi naprzeciw zaobserwowanym tendencjom. Zorganizował dla kapłanów, osób świeckich i członków zakonów, którzy działają w przestrzeni ekonomicznej i administracyjnej Kościoła, specjalistyczny kurs zarządzania Kościołem.

Program dydaktyczny proponowany w PCM skoncentruje się na tym, w jaki sposób skutecznie służyć ubogim i jak skutecznie wykorzystywać materialne zasoby Kościoła, zgodnie z prawem kanonicznym i dobrymi praktykami menedżerskimi, zgodnie z zasadami Katolickiej Nauki Społecznej.

PCM odbędzie się na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a zostanie przeprowadzony we współpracy z LUISS Business School w Rzymie, Katolickim Uniwersytetem Ameryki w Waszyngtonie, Kellogg School of Management oraz Centrum Studiów Katolickich na Uniwersytecie St. Thomas St. Paul-Minneapolis.

Cały kurs został zaplanowany w dwóch terminach (pierwsza edycja rozpocznie się w styczniu 2018 r.), obejmie 296 godzin nauczania i szkolenia przeprowadzonych w ciągu 4 tygodni. W programie kursu zamieszczono zajęcia z następujących dziedzin:

 • Eklezjologia (16 godz.);

 • Negocjacja (12 godz.);

 • Społeczna nauka Kościoła o pracy i biznesie (8 godz.);

 • Etyka Biznesowa i Antropologia Organizacji (12 godz.);

 • Struktura zarządzania w Kościele (12 godz.);

 • Prawo Kanoniczne (12 godz.);

 • Budowanie zespołu (12 godz.);

 • Przywództwo (12 godz.);

 • Prawo porównawcze i ekonomia – finansowe prawo watykańskie (12 godz.);

 • Księgowość instytucji Kościoła (24 godz.);

 • Fundacje gospodarcze (16 godz.).

 • Zarządzanie kryzysowe 16 godz.);
 • Zarządzanie Finansami i Aktywami (16 godz.);
 • Fundraising (16 godz.);
 • Komunikacja Kościoła i odpowiedzialność wobec wiernych (12 godz.);
 • Teoria i ekonomia zarządzania (8 godz.);
 • Organizacja projektu (8 godz.);
 • Zarządzanie duszpasterskie (16 godz.);
 • Laboratorium Przedsięwzięć Społecznych (12 godz.);)
 • Zarządzanie nieruchomościami jako zarząd (4 godz.);)
 • Zarządzanie projektami (12 godz.);
 • Zarządzanie i zmiana organizacji kościelnych (16 godz.);
 • Budowanie ładu korporacyjnego i przejrzystość w Kościele (12 godz.);
 • Planowanie i kontrola (12 godz.).

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.pusc.it/pcm

Warto podkreślić, że z programu PCM – Church Management można korzystać w różnych wariantach:
– kurs 2 semestry w Rzymie
– kurs w określone weekendy w Rzymie
– kurs w formie on-line

Uczestniczyć w nim mogą:
– seminarzyści
– księża
– członkowie zgromadzeń kościelnych
– osoby świeckie związane z kierowaniem w instytucjach kościelnych

Furca.org