Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.:„Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”.

Dnia 17 maja 2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała (Prorektor UKSW). Przybyłych prelegentów, gości, studentów i doktorantów przywitał Dziekan WPK ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak.

Pierwszej części konferencji pt. „Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie” przewodniczyła p. prof. dr hab. Aniela Dylus. Referaty wygłosili: ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła („Idea rozdziału państwo-Kościół w zachodniej tradycji prawnej”); p. prof. UHU dr Aurora López Medina („Systemy relacji państwo-Kościół we współczesnej Europie”); p. prof. dr hab. Wacław Uruszczak („Państwo świeckie czy neutralne światopoglądowo”); p. prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka („Konkordat jako prawny instrument regulujący relacje państwo-Kościół”).

Drugiej części konferencji pt.: „Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego” przewodniczył ks. prof. UPJPII dr hab. Piotr Majer. W tej sesji referaty wygłosili: ks. prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz („Separacja i współdziałanie między państwem i związkami wyznaniowymi w Konstytucji RP i polskim ustawodawstwie”);  p. prof. UNAV dr Maria Blanco („Separacja i współpraca państwo-Kościół w konstytucji hiszpańskiej z 1978 r. i w ustawie o wolności religijnej z 1980”); ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski („Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 r. oraz w umowach zawieranych między Radą Ministrów a poszczególnymi kościołami i związkami wyznaniowymi”); ks. prof. UNAV dr Jorge Otaduy („Separacja i współpraca między państwem a wyznaniami religijnymi w Hiszpanii: umowy z Kociołem katolickim i innymi wyznaniami”).

Organizatorem konferencji był ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła z Katedry Prawa Polskiego Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Furca.org