W bieżącym roku na studia licencjackie zostało skierowanych 5 księży. Na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie ks. Marek Dumin z diecezji kieleckiej będzie studiował teologię, a ks. Przemysław Lech z diecezji sosnowieckiej komunikację społeczną. Natomiast do Pampeluny pojadą trzej księża: ks. Krzysztof Patejuk z diecezji warmińskiej, ks. Łukasz Szymanowski z archidiecezji gdańskiej – prawo kanoniczne, a ks. Marcin Lech z diecezji sosnowieckiej – teologia. Wszyscy księża spotkali z przedstawicielami fundacji i uczelni. W spotkaniu uczestniczył także ks. Grzegorz Kmiecik student 3 roku prawa kanonicznego Uniwersytetu Nawarry, który podzielił się swoimi doświadczeniami. Więcej o nowych stypendystach można przeczytać w zakładce: studenci.

Furca.org