Na początku października Uniwersytet Nawarry w Pampelunie będzie obchodził dwa wielkie wydarzenia – 35. Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne oraz 50-lecie Wydziału Teologii.

Teologia i Uniwersytet przeżyły razem wiele lat. Teologia, która istniała wcześniej w formie wykładu o wierze, w sposób naturalny znalazła swoje miejsce w uniwersyteckim dialogu, przyczyniając się tym samym do jego rozwoju. Uniwersytet od samego początku swego istnienia opierał się na Teologii jako jednym z fundamentalnych filarów. W dzisiejszym świecie współistnienie to jest jednak przez wiele osób poddawane w wątpliwość. Świętowanie 50-lecia istnienia Wydziału Teologii na Uniwersytecie Nawarry to wyjątkowa okazja do analizy historycznej, metodologicznej i społecznej w odniesieniu do istoty i misji zarówno Uniwersytetu, jak i Teologii. Podjęcie refleksji z punktu widzenia interdyscyplinarnego pozwoli na ukazanie znaczenia Teologii na Uniwersytecie XXI wieku. Sympozjum będzie miało miejsce w dniach 4-5 października 2017.

Natomiast dzień później (6 października) będzie uroczyście obchodzone 50-lecie Wydziału Teologicznego. Świętowanie tego jubileuszu to znak, że początkowo skromnie, bo zaledwie przez kilka osób, rzucone ziarno, z czasem przyniosło obfity plon. To owoc wspólnej i wytrwałej pracy tysięcy osób, to dzieło w duchu służby Kościołowi, to dążenie, aby wciąż iść dalej, żeby wykuwać przyszłość dla świata, który teologia oświeca światłem Ewangelii.

Furca.org