To tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 27 maja w Gdańsku Oliwie w ramach IX COLLOQUIA GEDANENSIA. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i stara się wychodzić naprzeciw aktualnie dyskutowanym kwestiom w życiu społecznym. Tegorocznym tematem była „tożsamość religijna”, którą prelegenci przedstawiali z różnych stron: teologii duchowości, neuronauk, filozofii, nauk biblijnych, teologii fundamentalnej. Jednym z prelegentów był absolwent Uniwersytetu w Pampelunie ks. dr hab. Piotr Roszak – prof. UDEN/UMK. Jego wystąpienie poświęcone było znaczeniu liturgii hiszpańsko-mozarabskiej (a więc sprawowanej przez chrześcijan w Hiszpanii, od pierwszych wieków, przez czas dominacji Islamu na Półwyspie Iberyjskim, po czasy nowożytne) dla utrzymania chrześcijańskiej tożsamości.

„Analizując teksty liturgiczne tego rytu starałem się pokazać w jaki sposób przeżywanie liturgii zakorzenia człowieka w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, będąc naświetlaniem życiowych wyzwań perspektywą Ewangelii. Tożsamość nie jest bowiem czymś jednorazowym, co dokonuje się na początku i nie zmienia: to dynamiczna rzeczywistość, proces, który na każdym etapie domaga się odniesień do tego, co dla człowieka wiary fundamentalne.” Tak opisuje swój wykład ks. Piotr.

Furca.org