18 marca 2017 r. rozpoczyna się w Uniwersytecie Nawarry coroczny Kongres FORUN organizowany przez studentów i dla studentów. Tegoroczny kongres nosi tytuł „Świat wędrujący” i nawiązuje do Międzynarodowego Kongresu UNIV FORUM, który odbywa się co roku w Rzymie. Organizatorzy chcą zachęcić studentów i ich wykładowców do wspólnej refleksji nad rolą fundamentalnych wartości w rozwoju człowieka i świata kultury, w którym żyje. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące integracji społecznej we współczesnym wędrującym świecie oraz przyjrzeć się wyzwaniom, jakie stawia przed nami wielokulturowość. Kongres zapowiadają ciekawe wydarzenia, m.in. wykład zatytułowany „Miasto dla osób żyjących w świecie wędrującym”, który 23 stycznia 2017 r. wygłosi znany architekt Juan A. Alayo.

Więcej o Kongresie Forun na stronie unav.edu/web/forun/presentacion

Furca.org