Absolwenci Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża oraz Uniwersytetu Nawarry byli uczestnikami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego.

We wrześniu odbyła się w Poznaniu Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich „KOŚCIÓŁ – NARÓD – PAŃSTWO W PERSPEKTYWIE 1050-ROCZNICY CHRZTU POLSKI. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ”. O roli katolików w życiu publicznym, zasadzie ustrojowej powiązania państwa i Kościoła oraz systemie relacji między Kościołem a państwem i narodem mówili najwybitniejsi polscy kanoniści (specjaliści od prawa kościelnego), historycy i socjologowie. Wśród prelegentów był ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut – Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII, absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. Tomasz Rozkrut w roku 2011 otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt nominacji na profesora nauk prawnych. Od 1 stycznia 2014 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest specjalistą i autorem wielu publikacji związanych z organizacją Kościoła oraz kościelnym prawem procesowym.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, zorganizowane pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Słowa te będą stanowić motto pierwszego etapu dwuletniego (2017-2019) programu duszpasterskiego, który rozpocznie się od pierwszej niedzieli Adwentu. Nowy etap pracy duszpasterskiej będzie stanowić kontynuację refleksji nad sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, po chrzcie będzie to sakrament bierzmowania, a następnie Eucharystii.

W spotkaniu wzięli udział teologowie, przedstawiciele parafii, członkowie różnych ruchów, stowarzyszeń katolickich i parafialnych rad duszpasterskich z całego kraju, m.in. z diecezji warszawskiej, łódzkiej, kaliskiej, tarnowskiej, toruńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej oraz poznańskiej, w sumie ok.1000 osób.

Swoimi przemyśleniami dzielili się między innymi kard. Robert Sarah, Prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, abp Wiktor Skworc Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, Europoseł Marek Jurek, a także absolwent Wydziału Teologii na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie – ks. Krzysztof Porosło. W wykładzie pt. ”Tajemnica namaszczenia” zaznaczył, że pogłębienie wiary w moc sakramentu bierzmowania nie ma ograniczać się tylko do momentu jego udzielenia, ale powinno przenikać całe życie człowieka. „Owoc łaski sakramentu bierzmowania wprowadza w tajemnicę namaszczenia Duchem Świętym, w naturalny sposób upodabniam się do osoby Jezusa” – tłumaczył ks. Porosło. Podkreślił, że owoce tego sakramentu powinny objawić się w pełnieniu woli Bożej.

Furca.org